Nordisk Park bliver det festlige centrum med teltbyen - her findes skiftezone samt start og mål tager sit afsæt. Ruten går parallelt med stien ved Søndersø gennem parken.

Telt-/pavillonpladserne placeres omkring start-og målområde og på begge sider af strækningen gennem parken for at skabe en god og fortættet stemning. Du og dit hold kan frit opstille en ”camp” ved henviste pladser. Husk at sætte X ved tilmeldingen, hvis du ønsker telt eller teltplads (afkrydsningsdelen gælder kun holdstafetten ”12 timers stafet”. ”Camp” området vil være opmærket, og pladserne udleveres efter først-til-mølle. Der bliver plads til alle, vi har dog begrænset antal telte, som kan bookes, så de er opstillet og klar til I kommer.

Procedure

4-mands stafet: 4-6 mand - du møder blot op og får automatisk tildelt en pavillonplads. Henvend dig i infoteltet ved ankomst for placering.

12 timers ULTRA: Du får en teltplads til dit grej og telt i start- og målområde. Henvend dig i infoteltet ved ankomst for placering.

12 timers stafet: Tilmelding til placering af en camp-/teltplads for 12 timers stafet sker efter følgende procedure:

  1. Der tilmeldes et hold med angivelse af holdkategori ”12 timers stafet”. Ved tilmelding oplyses holdets kontaktperson med navn, telefonnummer og e-mail.
  2. HUSK at sætte X i tilmeldingsdelen under ”Teltplads” hvis telt-/pavillonplads ønskes. Prisen er kr. 500.-
  3. Herefter kan kontaktpersonen bestille en teltplads til holdet. En teltplads er 4 x 10 m.
  4. Ved bestilling af teltpladsen oplyses størrelse på teltet.
  5. Ved ankomst til info-/stævneplads finder du din placering.
  6. Ønskes der en VIP plads i først parket ved skiftezonen (disse pladser er forbeholdt sponsorer) eller et telt som er større end 54 m2 bedes man kontakte teltkoordinator Kim Jensen på telt@12timerviborg.dk eller på tlf. 29 62 82 31 senest den 1. august.

Efter 1. august vil det ikke være muligt at reserverer teltpladser!

En teltplads er 4 x 10 m

Telte
Vi kan tilbyde et telt til dig og dit hold, hvor I blot skal skrive en mail til teltkoordinator Kim Jensen på telt@12timerviborg.dk med størrelsen på teltet, så sørger vi for resten i samarbejde med teltfirmaet.

Priseksempel på to størrelser telte opstillet:

Telt op til 12 deltagere, 3x6 meter inkl. borde og stole (inkl. op- og nedtagning): kr. 2.600.-

Telt op til 24 deltagere, 6x6 meter inkl. borde og stole (inkl. op- og nedtagning): kr. 3.800.-

Teltet skal være booket og betalt senest den 1. august for at dette er en mulighed.

Strøm til teltpladsen

Der er ikke strøm ved teltpladserne som standard – husk derfor at vælge dette, når du tilmelder dig. Hvis du har brug for strøm, kan det tilkøbes for 500 kr. per standard tilslutning, som dækker et lille køleskab og opladning af mobiltelefoner (max 2300 W). Har I brug for yderligere elektriske tilslutninger end dette, skal I vælge strømpakken til kr. 1.000.-, som dækker kaffemaskine, køleskab, mobilopladning og fadølsanlæg (max 9000 W).

OBS!

  • Du skal medbringe opklodsning til alle elektriske elementer (bord, to reglar/en palle til køleskabet m.m.) det må IKKE stå direkte i græsset grundet krybestrøm/kortslutninger ved aften-dug eller regn.
  • Strøm kan tilkøbes indtil den 1. august herefter tages der kontakt til Kim på 29628231.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til Kim på telt@12timerviborg.dk.

Dropzone til af og pålæsning af telte
Følg vores vejledning når du skal ind på pladsen med dit telt. Dropzone A: Rød rute. Dropzone B: Gul rute. Du kan køre ind på eventpladsen indtil lørdag kl. 07.30. Derefter lukkes eventpladsen for trafik. Dropzonen er kun til at droppe dit telt af. Derefter skal du køre væk fra området, så du ikke holder og spærrer for andre.

Dropzone a+b

VIGTIGT

På grund af nye brandregler fra brandmyndighederne må telte maks være på 54 m2. Er dit telt større, skal du kontakte teltkoordinator Kim Jensen på telt@12timerviborg.dk senest tre dage før tilmeldingen for at få anvist en anden plads, hvor større telte må stilles op. Brugere af telte over 54 m2 har ansvar for, at teltet kommer fra en certificeret opsætter, at det er et certificeret telt, at der skiltes ved teltet, at det er certificeret, at søge byggetilladelse hvis det ikke er et certificeret telt/telt-opsætter. Telt-opsætter skal aflevere skriftlig vejledning om sikkerhed i teltet til brugerne. Overholdes denne vigtige regel ikke, kræver brandmyndigheder teltet taget ned inden start.

Det er ikke tilladt at tænde bål, dog er brug af grill tilladt.

Teltpladser skal være rømmet og rengjorte senest søndag kl. 12.00.

Teltkoordinator og brandmyndighedernes regler og anvisninger skal overholdes.